NAPREDNE STRATEGIJE FIZIOTERAPIJSKOG PRISTUPA SKOLIOZAMA

 

INSTEMA EDUKACIJA: 

FIZIOTERAPIJA KOD SKOLIOZA BAZIRANA NA DOKAZIMA

- Fizikalne terapije i procedure u naučno baziranom tretiranju skolioza

- Edukacija koja objedinjuje schrotha, riga, visceralnu i manuelnu terapiju kao i dijagnostiku (testovi, snimci kičmenog stuba, skoliometar, rtg, ...)

- INSTRUKTOR: Prof. D. Michel Castro, PHD, Brazil, međunarodni instruktor INSTEMA INSTITUTA

- Lokacija: OSTEAS Akademija,  Beograd

- Datum održavanja; 15. - 19.05.2024.

- Cena: 850€

- Diploma -  Međunarodna diploma Instituta za postdiplomske studije INSTEMA International po smernicama za kliničko lečenje skolioza od strane SOSORT-a(međunarodnog društva za ortopedsko lečenje skolioza)

- Detalji za prijavu- info: osteas.rs@gmail.com

                               Jovan Rogić OSTEAS  +381 64 286 2000

OPIS

Ova edukacija pruža profesionalcima i studentima fizioterapije najnovije informacije o različitim pristupima lečenju skolioza. Na kraju edukacije polaznici će moći razumeti klasifikaciju skolioza, moći će evaluirati, dijagnostikovati i lečiti pacijente sa skoliozom.

 

Program:

1. Uvod i osnove skolioze

2. Biomehanički koncepti; zglobovi, tensegriti i miofascijalni lanci

3. Odnos kontejner-sadržaj (odnos unutarnjih organa i

skeletnoga mišićnoga sastava)

4. Ventilacijska biomehanika

5. Klasifikacija skolioza

6. Proprioceptivni senzori – očni, stopalni i okluzalni

7. Evaluacija: posturalna, rendgenske snimke, specifični testovi i skoliometar

8. Manualna terapija primenjena na skoliozu

9. Visceralni problemi i terapija lečenja kod skolioza

10. Vežbe disanja: obrasci ventilacije, smer protoka vazduha i rebalans torakoabdominalnog pritiska

11. Naučni dokazi o posturalnim vežbama u lečenju skolioze

12. Osnove posturalnih vežbi za lečenje skolioza

13. ADL vežbe

14. 3D stabilizacijski program vežbi

15. Program vežbi stabilnosti u sagitalnoj ravni

16. Rasprava o kliničkim slučajevima

 

 

OPŠTI CILJEVI:

Obuka stručnjaka za fizioterapijsku procenu, dijagnostikovanje i lečenje pacijenata sa određenom vrstom skolioze.

 

SPECIFIČNI CILJEVI:

Osposobiti terapeuta/profesionalca kako:

1. Razumeti biomehaničke osnove i koncepte skolioze

2. Biti u stanju proceniti, dijagnostikovati i lečiti skoliozu

3. Biti sposoban razumeti i primeniti klasifikaciju skolioza u svakodnevnoj praksi

4. Razviti sposobnost primene manualne terapije u lečenju skolioze

5. Razumeti osnove ventilacijske biomehanike i visceralnoga sastava u posturalnoj neravnoteži

6. Biti u stanju primeniti vežbe disanja u torakoabdominalnom rebalansu

7. Razvijati razmišljanje o skoliozi propisivanjem programa vežbanja u 3D-u, u sagitalnoj ravni & za ADL

8. Identifikovati uticaj egzoceptora i endoceptora na skoliozu

 

Dodaj datoteku