MANUELNA TERAPIJA

POSTDIPLOMSKI SEMINARI

MANUELNE TERAPIJE

 

Uvod i razrada specifičnog načina razmišljanja odnosno fizioterapeutske procene koju se delimo na  

a)     fizioterapeutski nalaz   i   

b)     fizioterapeutski tretman - terapija , koji se pak individualno prilagođavaju pacijentu.

Doktorska dijagnoza  koja opisuje vrstu i kolicinu funkcionalnog problema pacijenta biće kroz fizioterapeutsku procenu dopunjena. 

Fizioterapeutski nalaz se sprovodi u dve etape,  kao subjektivni i objektivni nalaz.

  Subjektivni nalaz:

Postavljanjem ciljanih pitanja terapeut dolazi dolazi do prvih hipoteza o eventualnom uzroku problema , što mu pomaže u daljem rezonovanju.

 Objektivni nalaz:

Funkcionanalnim nalazom  fizioterapeut potvrdjuje postavljene hipoteze ili dolazi do novih. Sprovodi se niz različitih testova,  koji ce po obimu i intezitetu biti indivudualno prilagođeni svakom pacijentu.

 

Fizioterapeutski tretman  se sprovodi kroz posebne tehnike i to:

 

·       Pasivna mobilizacija i manipulacija zglobova ekstremiteta i kičmenog stuba.

·       Neurodinamske tehnike

·       Istezanje mišića

·       Indivudalni program vežbi za svakog pacijenta

 

Sadržaj kursa:

 

Uvod, pregled i uzimanje nalaza zglobova kičme i ekstremiteta, pregled nervnih struktura kao i terapija.

Procena jačine i iritacija problema pacijenta.

Uvod u Clinical Reasoning, terapijske tehnike i progresija u terapiji.

Pregled i terapija na primeru pacijenta

 

Kurs je podeljen u 10 viđenja u trajanju od tri dana .

(Petak - nedelja - 25 sati ).

 

Didaktički je podeljen :

1)    Osnovne tehnike – lumbalna kičma, grudna kičma

2)    Osnovne tehnike – cervikalna kičma, rame

3)    Osnovne tehnike – kuk, koleno sakroiliačni zglob,stopalo

4)    Osnovne tehnike – lakat ,periferni nervi

 

Prva četiri kursa se ugovaraju kao jedan i svaki polaznik je obavezan da ih sa polaznom grupom odradi.

 Kursevi 1- 4 daju terapeutu znanje i mogucnost primene tehnike  i koncepta odmah u svojoj praksi.

Na kraju četvrtog kursa – dobija se sertifikat o završenom post diplomskom treningu od 100 časova (po 60 min) MANUELNA TERAPIJA ( OSNOVNE TEHNIKE ).

 

Ostali kursevi 5.-10.

 

5)    Syndromi, biomehanika cervikalne kicme, Manipulacije

6)    Nestabilnost vratne kičme - Manipulacije

7)    Nestabilnost  lumbalne kičme - Manipulacije

8)    Nestabinost vs Impingment rame

9)    Nestabilnost vs Impingment kuk

10) Temporomandibularni zglob , stenoze kičme

 

Od 5-10. kursa je produbljivanje materije sa konkretnim patološkim oblicima kao i primena koncepta kod istih , što dovodi terapeuta u fazu potpune suverenosti u kliničkoj manuelnoj terapiji.

 

Na kraju 10. kursa – dobija se sertifikat o završenom post diplomskom treningu od 150 časova (po 60 min) MANUELNA TERAPIJA (NAPREDNE TEHNIKE, SINDROMI I NESTABILNOSTI).