MEĐUNARODNI KURS ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE I EVALUACIJE MIŠIĆNO-KOŠTANOG SASTAVA

MEĐUNARODNI KURS ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE I EVALUACIJE MIŠIĆNO - KOŠTANOG SASTAVA ( MSK US )

 

Organizator: OSTEAS u suradnji sa vodećom evropskom edukacijskom ustanovom ultrazvučne dijagnostike SONOSKILLS, Holandija i SONOSKILLS Hrvatska

Vrsta kursa : Osnove mišićno-koštane ultrazvučne dijagnostike

Program : Prvi deo – Dijagnostička i evaluacijska procena ramena, lakta i šake (prikaz kosti, tetiva, mišića, ligamenata, živčanih struktura…)

Drugi deo – Dijagnostička i evaluacijska procena kuka, kolena i stopala (prikaz kosti, tetiva, mišića, ligamenata, živčanih struktura…)

Trajanje kursa: 6 dana (3 + 3 dana), koji sadrži 3 zvanična nivoa po 2 dana (uvod,osnovni i srednji nivo: Introduction, Level1, Level2)

Termin održavanja:

1. deo – 9.02.-11.02. 2024. god.

2. deo – 15.-17.03. 2024. god.
Mesto održavanja: BEOGRAD
Predavač : Zoran Filipović PT,  
Sonoskills instructor 

Organizator: OSTEAS (Osteopatsko terapeutska Asocijacija Srbije) , Jovan Rogić, predsednik udruženja
Ciljana grupa: Visoko obrazovanoi fizioterapeuti i lekari 
Cena : 1100 e 
Broj polaznika: 6-20 Radne grupe: 3 polaznika po UZV uređaju
Organizacija kursa: 2x3 dana intenzivne edukacije u malim grupama + besplatno jednogodišnje korišćenje e-learning platforme sa detaljnim video opisima anatomije, patologije i protokolima za rad na svim segmentima mišićno-koštanog tkiva koje će se obrađivati (koja se dobija  pre početka)- vrednost 500 evra + Originalan priručnik sa štampom u boji , sa prikazima rada , vrednosti 100 e + međunarodni sertifikat priznat od strane 
Sonoskills je Holandska edukacijska ustanova kojoj je osnovna delatnost edukacija i istraživanje na području ultrazvučne dijagnostike mišićno-koštanog sustava. Edukaciju vrši tim stručnjaka i specijalista iz područja mišićno-koštane dijagnostike pod vodstvom vlasnika i osnivača, Marca SchmitzA, MSc.
Program edukacije uključuje:
Na prvom delu kursa (3 dana) obrađivati će se gornji ekstremiteti (rame, lakat i šaka)
Na drugom delu (3 dana) obrađivati će se donji ekstremiteti (kuk, koleno i skočni zglob)
Svaki polaznik po završenom kursu dobija SERTIFIKAT Sonoskillsa odobren od strane ESSR-a (EUROPEAN SOCIETY OF MUSCULOSKELETAL RADIOLOGY).

MSK UZ PLAN KURSA.pdf

MSKUS-L1-AMS-123-2019-v2.pdf

 

Više o Sonoskillsu:

www.sonoskills.hr

www.sonoskills.com
https://www.youtube.com/watch?v=hXoNTwjGa10
Zbog svoje neškodljivosti i pružanja obilja informacija, ultrazvuk mišića i skeleta postaje nezaobilazna dijagnostička pretraga u brojnim, prije svega bolnim stanjima mišića i zglobova.
Za što je naročito potreban:
• radi ispitivanja bolnog ramena, ramene manžetne, tendinitisa i burzitisa ramena,
• dijagnostike bolnog kolena: izliva u kolenu, procena burze, upale tetiva i ciste,
• procena bolnog lakta: tetiva, teniskog i golferskog lakta, ligamenata i izliva u zglob,
• dijagnostike ručnog i nožnog zgloba: karpalni tunel, ganglioni, ciste, tendinitisi, ahilove tetive,
• procjena stanja poslje traume mišića: istegnuće, ruptura, hematom.
Nakon završetka kursa, polaznik će biti osposobljen za korištenje muskuloskeletnog ultrazvuka u kliničkoj praksi na kvalitativan i kritičan način. Polaznik će se obučiti kako skenirati anatomske strukture gornjih i donjih ekstremiteta.

 

Polaznik će se obučiti kako skenirati anatomske strukture gornjih i donjih ekstremiteta.

 Ovaj ˝Hands on˝ kurs zahteva aktivno sudelovanje svih polaznika.

 

Cilj učenja:

·        razumevanje koncepta ultrazvuka,

·        aplikacija MSK ultrazvuka kod muskuloskeletnih patologija: korektno mesto,

·        prikaz muskuloskeletnih tkiva na ultrazvuku,

·        razumijevanje 3D funkcionalne anatomije svih zglobova,

·        omogućuje skeniranje svih protokola ESSR zglobova ekstremiteta na korektan i pouzdan način,

·        omogućuje raspoznavanje patologije na ultrazvuku,

·        korektan rad s Flowchartom za pouzdano skeniranje

 

Radno opterećenje: 110 sati

 

Postanite stručnjak na području mišično-skeletnog ultrazvuka

Kome je kurs namenjen?

Lekari i Fizioterapeuti 

Znanje temeljeno na dokazima

Naši kursevi prate visoke standarde kvalitete i temeljeni su na najnovijim “evidence-based” dostignućima

Iskusni i kvalitetno edukovani treneri

Naš tim čine kvalifikovani i visoko edukovani stručnjaci na području mišićno-koštanog ultrazvuka

e-Learning platforma

Sve naše kurseve prati e-learning interaktivna platforma

 

Svaki polaznik po završenom kursu dobija

certifikat Sonoskillsa odobren od strane ESSR-a 

(EUROPEAN SOCIETY OF MUSCULOSKELETAL RADIOLOGY)

 

Na ovom kursu dobiti ćete temeljna znanja o mišićno-koštanom ultrazvuku. Kurs prvog nivoa traje 6 dana i podeljen je u 2 dela od kojih svaki traje po 3 dana.

Ukupan broj sati video prikaza anatomije, patologije te protokola na e-learning platformi iznosi čak 170 sati.

 

Osnovni kurs mišićno-koštanog ultrazvuka – gornji ekstremiteti

 

e-Learning (online- mesec dana pre početka kursa, radi pripreme za MSK UZ)

 • Uvod u mišićno koštani ultrazvuk
 • Anatomija mišićno koštanog sistema

Prvi dan:

 • Uvod u mišićno-koštani ultrazvuk (opcije, uređaji, postavke…)
 • Anatomija i patologija ramena te prikaz istoga na ultrazvuku. Teorijski i praktični deo (m.biceps, m.supraspinatus, m.subscapularis, m.infraspinatus, m.teres minor, m pectoralis. AC zglob, AC i CA lig. SASD burza…)

Drugi dan:

 • Kratki osvrt na prošli dan
 • Anatomija i patologija lakta te prikaz istoga na ultrazvuku. Teorijski i praktični deo (lateralni, medijalni, anteriorni te posteriorni prikaz mišića tetiva, ligamenata, zglobnog prostora te nervnih struktura)

Treći dan:

 • Kratki osvrt na prošli dan
 • Anatomija i patologija šake te prikaz istoga na ultrazvuku. Teorijski i praktični deo (ekstenzorni comp. I-VI, anteriorni prikaz, karpalni i ulnarni tunel…)

 

Osnovni kurs mišićno-koštanog ultrazvuka – donji ekstremiteti

 

Prvi dan:

 • Anatomija i patologija kolena te prikaz istoga na ultrazvuku. Teorijski i praktični deo. (Suprapatelarni, infrapatelarni, lateralni, medijalni te dorzalni prikaz struktura kolenog zgloba)

Drugi dan:

 • Anatomija i patologija skočnog zgloba te prikaz istoga na ultrazvuku. Teorijski i praktični deo.

Treći dan:

 • Anatomija i patologija kuka te prikaz istoga na ultrazvuku. Teorijski i praktični deo. (lateralni, medijalni, anteriorni te posteriorni prikaz mišića tetiva, ligamenata, zglobnog prostora te nervnihnih struktura)

 

See video
Dodaj datoteku