MEDICINSKA AKUPUNKTURA

MEDICINSKA AKUPUNKTURA je terapeutski model, gde se tanke igle koriste u terapiji. To je modalitet ili potiče iz Tradicionalne Kineske Akupunkture, gde znanje iz anatomije, fiziologije, patologije i evidence-based medicine je osnova. Što znači ne bazira se na drevnu kinesku filozofiju (Yin/Yang, protok Qi).
Kada se stimulišu određeni delovi tela sa tankim iglama, aktivira se afferentni nervni sistem koji vodi do različitih delova centralnog nervnog sistema CNS-a, dobija se efekat od spinalnog do kortikalnog nivoa, uključujući aktiviranje nervoendokrinog sistema i regulaciju delova autonomnog sistema.
Medicinska akupunktura je deo konvencionalne medicine , a ne jedan „alternativni medicinski sistem“
.

Medicinska akupunktura praktikuje se od izvršioca školske medicine.

Najveći dokaz (evidence-base) se nalazi u lečenju bolova u koštano-mišićnom sistemu, uključujući miofacijalne bolove.

Praktičari med.akupunkture teže za integraciju medicinske akupunkture u konvencionalnu/školsku medicinu tamo gde je evidence/dokaz da postoji efekat.

 

Postdiplomsko usavršavanje fizioterapeuta i lekara

"MODERNA MEDICINSKA AKUPUNKTURA"    -  1.deo 

26.-28. 04. 2024.

petak-subota-nedelja. Kurs se satoji iz 3 dana.Predavač: Božidar Gardašević, Norveška. Chairman of forum of Medical Acupuncture, Norwegian Society of chartered Physioterapists. Bivši predsednik Norveškog Društva medicinske akupunkture.

Rezervišite svoje mesto. Prijave u toku.

 

Broj učesnika ograničen

 

Više informacija putem e-mail adrese Udruženja OSTEAS: osteas.rs@gmail.com

Ili na mob.+381 64 286 2000 Jovan Rogić, predsednik OSTEAS-a

Program:

 

MODERNA MEDICINSKA AKUPUNKTURA 

MESTO: Beograd

DATUM:  2024.

 

1.dan

09.30 – 10.00 Registracija učesnika

10.00 – 10.45 Sličnosti i razlike između trigger points, klasične, medicinske akupunkture.

10.45 – 11.30 Teorija trigger points. Nociceptivni bol.

11.30 – 11.45 Pauza

11.45 – 12.30 Miofascijalni sindrom.

12.30 – 13.30 Pauza

13.30 – 14.15 Akupunkturne, trigger i motorne tačke

14.15 – 15.30 Različite tehnike rukovanja iglama

15.30 – 17.00 Kliničko ispitivanje i praktični trening

17.00 – 17.30 Pitanja

 

2.dan

09.00 – 09.45 Lečenje bola u mišićnom i skeletnom sistemu

09.45 -10.30 Medicinska akupunktura (oprema, higijena, tehnike)

10.30 – 10.45 Pauza

1045 – 12.00 Kliničko ispitivanje i praktični trening

12.00 – 13.00 Pauza

13.00 – 13.45 Neurofiziologija: Mehanizmi blokiranja bola

13.45 – 14.30 Neurohumoral ( nervi i krvni sudovi) strukture

14.30 – 14.45 Pauza

14.45 – 16.30 Kliničko ispitivanje i praktični trening

16.30 – 17.00 Pitanja na kraju dana

 

3.dan

09.00 – 09.45 TENS, PENS, EA (elektro acupunkture), IMS

09.45 – 10.30 Elektro akupunctura - Klinička demonstracija.

10.30 – 10.45 Pauza

10.45 – 12.30 Kliničko ispitivanje i praktični trening

12.30 – 13.30 Pauza

13.30 – 15.00 Kliničko ispitivanje i praktični trening

15.00 – 15.30 Diskusija na kraju dana

 

 

 

Dodaj datoteku