Uvodni kurs MAES TERAPIJE

Kurs je namenjen terapeutima iz područja pedijatrijske rehabilitacije sa ili bez iskustva u radu sa decom s cerebralnom paralizom (fizioterapeutima, radnim terapeutima, logopedima i lekarima).

“Bolje razumevanje dece sa cerebralnom paralizom

i principi za poboljšanje njihove koordinacije”

Kurs uključuje teorijski sadržaj, video analize i praktične radionice tretmana dece sa cerebralnom paralizom. Predavanje na engleskom jeziku sa simultanim prevodom na srpski.

 

Datum:       Subota 29. i 30 Septembar 2018.      2-dnevni kurs   

Mesto:        Beograd  

 

Predavač:  Jean-Pierre Maes MCSP, savetnik za neuro-razvojnu fizioterapiju,      

 Direktor i osnivač MAES Therapy organizacije

Jean-Pierre Maes je stručnjak u području cerebralne paralize i sličnih neurorazvojnih teškoća s više od 25 godina iskustva u radu sa decom i odraslima. Međunarodno je priznat po svojim odličnim kliničkim i predavačkim sposobnostima koje je razvio održavajući kurseve za stručnjake širom sveta.  Više na www.maestherapy.com