N.A.M.I. NeuroAffectiv Movement Integration

NAMI -  NeuroAffectiv Movement Integration,

je neurofiziološki i neuropsihološki zasnovan metod motoričnog učenja i rehabilitacije

     Nova edukacija OSTEAS Akademije u 2020 : Dvogodišnje usavršavanje

 

 

Osnove NAMI-metode

 

NAMI je somato-terapija, koja bazira na neurofiziološkim i neuropsihološkim principima, a integriše iskustva iz Feldenkrais® metode, Somatic Experiencing®-a, Authentic Movemnet-a, kao i koncept nenasilne komunikacije.

Sve ove metode imaju holistički pristup čoveku i podržavaju pojedince u njihovom razvoju, rehabilitaciji, njihovoj komunikaciji i samoregulaciji.

Cilj NAMI metode je integracija motoričnih, emotivnih i mentalnih aspekata razvoja ličnosti.

NAMI podvlači važnost resurzi i potencijala ličnosti, sposobnost samoregulisanja svakog organizma kao i kreiranje sigurnog i nadahnjujućeg prostora za učenje i razvoj.

 

NAMI je naročito specijalizovan na istraživanje veza između sensornih, afektivnih i kognitivnih aspekata motoričnog učenja.

 

Dodir u NAMI terapiji je prilagodjen stanju i reakcijama nervnog sistema pacijenta/klijenta. On je “jezik” kojim komuniciramo sa centralnim nervnim sistemon (CNS-om) osobe koju dodirujemo, znači sa najosetljivijim sistemom čovečjeg organizma. CNS pacijenta/klijenta vrednuje svaki periferni impuls, koji terapeut daje i odgovara na njega “odbijanjem” (zaštitom od njega), ili pak “prihvaćanjem” (olakšanjem). Da bismo razumeli te odgovore iz autonomnog nervnog sistema, moramo kao terapeuti biti izuzetno senzibilni, balansirani i kreativni. A što bolje razumemo kako mozak tumači naš pristup, to ćemo više biti u mogućnosti da dajemo precizne informacije mozgu, kako bi on generisao novu radnju, odnosno popravio neku prethodno ne funkcionalnu shemu.

Iz tog razloga je veliki deo NAMI metode rad na samoregulaciji samog terapeuta.

 

NAMI se može primeniti u pedagogoji i terapiji, u radu sa decom i odraslima, specijalno u radu sa decom sa potečkoćama u razvoju, u oblasti rehabilitacije i sporta.

Edukacija je namenjena fizioterapeutima, psiholozima, defektolozima, lekarima i svim stučnjacima koji rade na polju motorike, psihomotorike ili psihosomatike.

 

Temelji NAMI-ja  su FELDENKRAIS metoda, Somatic Experiencing i Authentic Movement.

 

 1. FELDENKRAIS je holistička metoda motornog učenja, koja redukuje stres u organizmu, popravlja propriocepciju tela i stvara uslove za motorično učenje. Ova metoda koristi sposobnost mozga da menja svoje strukture tokom čitavog života. Ona koristi svesno izveden pokret da mozgu da potrebne informacije, kako bi on razvio određenu delatnost, promenio neku neefikasnu shemu pokreta, naučio nesto novo. Praktikovanjem ove metode je moguće popraviti koordinaciju pokreta i usavršiti odnosno promenniti sliku o sebi.

 

 1. SOMATIC EXPERIENCING je neuropsihološka terapija traume. Osnivač ove metode, Peter Levin, definiše traumu kao specifičan trag preopterećenja nervnog sistem u traumatičnoj situaciji. Odlučujuće nije intenzitet povrede ili stresa, već rezilijencija samog nervnog sistema, odnosno njegov potencijal da integriše to iskustvo. Svi smo u toku života doživeli situacije, koje su za naš nervni sistem bile prebrze, prejake ili su predugo trajale, tako da su dovele do gubitka kontrole u sistemu. Somatic Experiencing nam pruža mogućnost da sagledamo tragove tih situacija i da iznova regulišemo naš nervni sistem.

Ove dve metode se izvanredno dopunjuju. Terapeutu koji njima vlada, daju mogučnost da na raznim nivoima (somatskom, affektivnom ili mentalnom) adresira poteškoće svog klijenta. On u datom momentu može sa taktilnog pristupa da pređe na verbalnu reflekciju situacije i obrnuto, da svaki razgovor pretvori u somatsko iskustvo.

Dok dodirom mozemo da adresiramo čak i traume nastale u preverbalnom ili prenatalnom  uzrastu, verbalni pristup nam pruža mogućnost integracije sensornog iskustva, propratnih emocija i rezultirajuće slike o sebi.

3.    AUTHENTIC MOVEMENT je ekspresiona improvizaciona praksa u kojoj se istražuju unutrašnji nagoni i njihova ekspresija u pokretu ili tonu. Svaki akter je praćen jednim „svedokom“. „Svedočenje“ je pri tom bez presude, projekcije ili interpretacije vidjenog pokreta. To je prostor u kome se mogu istraživati emotivni procesi koji prate kinestetičku ekspresiju. U završnom razgovoru se reflektuje čitav proces po principima takozvane nenasilne komunikacije.

Kratkom sekvencijom Authentic Movement-a zaokrugljujemo svaki dan usavršavanja.

 

STRUKTURA EDUKACIJE

 

1. Godina / 6 modula po 3 dana

 

Težište prve godine usavršavanja je propriocepcija, samoregulacija i upoznavanje osnova NAMI metoda

 

 1. Propriocepcija, samoregulacija  - praktične vežbe i eksperimenti pokretom sa ciljem poboljšanja propriocepcije tela i razumevanja motorične, emotivne i mentalne interakcije    u organizmu.
 2. Teoretske osnove NAMI metoda- neurofiziološke osnove metode, razvoj nervnog sistema i motornog aparata, motorično učenje, ANS-reakcije na stres i oslobađanje od        istog.
 3. Vežbe / Lekcije po NAMI-metodu
 4. Dodir u NAMI terapiji

2.  Godina / 6 modula po 3 dana

 

Druga godina edukacije je više usmerena ka primeni ove metode:

 1. Propriocepcija i samoregulacija
 2. Analiza shema pokreta i posture.

 

 1. Trauma i pristup traumatičnim stanjima, somatska tj. „implicitna memorija“, regulacije nervnog sistema (taktilne i verbalne)
 2. Komunikacija  - principi nenasilne komunikacije i njihova primena u radu sa klijentima.  Savetovanje i edukacija roditelja pri radu sa decom.
 3. Praksa: praktičan rad sa klijentima – funkcionalna Integracija, individualan rad sa odraslim osobama, rad sa decom, demonstracije, supervizije

 

DIZAJN EDUKACIJE

 

Certifikat za praktikovanje NAMI metoda se stiče ispunjenjem sledećih uslova:

 

1.    Redovno prisustvo na 12 MODULA / 6 MODULA GODIŠNJE u trajanju od 18 časova po modulu

       Petak/subota/nedelja:      10.00 - 13.30 i 14:30 - 17.00
            Ukupan broj časova dvogodišnjeg usavršavanja: 216
            (U slučaju sprečenosti jedan modul se može nadoknaditi na redovnim radionicama, koje Dragana Cukavac drži u Beogradu odnosno Berlinu.)

 

2.    INDIVIDUALNI ČASOVI FUNKCIONALNE INTEGRACIJE i SAMOREGULACIJE

 

       Da bi se NAMI metod mogao primeniti na drugima, neophodno je da se njegovo  dejstvo oseti lično na sebi. Broj obaveznih individualnih časova funkcionalne integracije po Feldenkrais metodu: 6  (najmanje 4 u prvoj godini usavršavanja). Certifikovani Feldenkrais terapeuti u Srbiji: Dragana Cukavac, Cristina dela Muela, Aleksandra Ivančić

 1. Trauma terapije po Somatic Experiencing metodu: 4 (Dragana Cukavac)

 

 

3.    SUPERVIZIJA

 

Da biste dobili certifikat da primenjujete ovaj metod, uslov je da ste videom dokumentarisali najmanje 4 tretmana, od toga 2 sa odraslim osobama, 2 sa decom. Na osnovu tih snimaka dobijate superviziju kod Dragane Cukavac.
Broj obaveznih supervizija:  4

 

Po uspešnom završetku usavršavanja postajete od Osteopatko Terapeutske Asociacije Srbije „OSTEAS“, licenciran NAMI praktičar. Time dobijate pravo da koristite ovaj metod u sklopu Vaše prvobitne profesije. Ako primenjujete ovaj metod u terapeutske svrhe, morate imati prvobitno medicinsko obrazovanje.

 

Ova edukacija Vam ne daje pravo da se nazivate „Feldenkrais terapeutom“ ili  „Somatic Experiencing praktičarem“.

 

 

PRIJAVE ZA EDUKACIJU:

 

OSTEAS AKADEMIJA

mail: osteas.rs@gmail.com

Jovan Rogić +381642862000

 

DRAGANA CUKAVAC, direktor edukacije

 

 

Dragana Cukavac je Feldenkrais pedagog, trauma terapeut i narodni lekar, specijalizovan za psihomotoriku. Živi i radi u Berlinu. Njeno Feldenkrais obrazovanje vodio je Mark Reese, lični asistent Moshe Feldenkraisa. Akreditovana je od strane Internacionalne Feldenkrais Federacije (IFF) da praktikuje ovaj metod. Njenu Somatic Experiencing® edukaciju (trauma terapiju po Peteru Levinu) završila je 2011. godine. Dragana ima privatnu ordinaciju u Berlinu i daje brojne kurseve u Nemačkoj i inostranstvu.

 

Počev od 2014. godine, Dragana dolazi više puta godišnje u Beograd da podrži decu sa posebnim potrebama u njihovom razvoju. Jednom godišnje daje seminare za roditelje i stručnjake.

 

U radu sa klijentima Dragana povezuje tehnike Feldenkrajs metoda sa principima trauma terapije (Somatic Experiencing). Ove dve neurološki zasnovane metode došle su do sinteze u njenom pristupu zvanom NAMI – NeuroAfectiv movement Integration.

 

TERMINI 12 MODULA

 

10./11./12. april 2020
29./30./31. mai 2020
03./04./05. juli 2020
21./22./23. avgust 2020
16./17./18. oktober 2020
18./19./20. decembar 2020

 

05./06./07. februar 2021
 2./3./4. april 2021      
14./15./16. maj 2021
02./03./04. juli 2021
20./21./22. avgust 2021
15./16./17. oktobar 2021  petak- nedelja