Manuelne tehnike kod NESTABILNOSTI u VRATNOM DELU i kod promena u KOLENOM ZGLOBU

OSTEAS vas poziva na predavanje-seminar-radionicu
ISKUSTVO-PRAKSA-MANUELNA TERAPIJA-NAJČEŠĆE PATOLOGIJE

1.KINEZITERAPIJA KOD NESTABILNOSTI U VRATNOM DELU KIČME
subota 23.11.2019. od 9.00-17.30.

2. PRIMENA MANUELNIH TEHNIKA KOD RAZLIČITIH PROMENA U KOLENOM ZGLOBU
nedelja 24.11.2019. od 9.00-17.30

KINEZITERAPIJA KOD NESTABILNOSTI U VRATNOM DELU KIČME
Cilj: Upoznati fizioterapeute sa specifičnostima NESTABILNOG SEGMENTA , način diferencijacije i kineziterapije kod ove patologije.
Metodologija: Pojam Stabilnost-Stabilitet , njegova diferencijacija između toga na šta se odnosi (strukturu ili disfunkciju u odnosu na zahvaćeni segment)
Prikaz najčešćih tegoba koje obuhvata nestabilnost u vratnom delu kičme i diferencijacija simptoma prema disfunkciji.
Odabir kineziterapijskih tehnika i njeno delovanje na ovaj segment kičme, prema prethodno urađenom pregledu.
Instrumenti: Praćenje uporednih znakova dobijenih na pregledu ( VAS, obim pokreta, smanjenje ili povećanje simptoma, etc) i rezultate i tehnike tretmana upisujemo u već postojeći obrazac.
Zaključak: Nestabilnost u vratnom delu kičme je jako česta u praksi, tako da poznavanje, diferencijacija od sličnih simptoma omogućavaju fizioterapeutima profesionalan pristup u radu sa pacijentima i pravovremenim delovanjem na isti.
NESTABILNOST - DIFERENCIJACIJA - TERAPIJA

PRIMENA MANUELNIH TEHNIKA KOD RAZLIČITIH PROMENA U KOLENOM ZGLOB
Upoznati fizioterapeute sa najčešćim problemima u kolenom zglobu,
dijagnostika-klinički testovi-diferencijacija,
kao i primena različitih manuelnih tehnika i pravac u planiranju kineziterapije.

Predavač OSTEAS-a:
Miloš Sekulić, specijalista strukovni fizioterapeut-specijalista manuelne terapije, strukovni medicinski radiolog,
Kontinuirano se usavršavao iz oblasti manuelnih metoda i tehnika u fizioterapiji, kao što su:
-PNF, manuelna masaža, kinesiotape, McKenzie, Yumeiho, Mulligan, Myofascial Release Technique, OMT Cyriax, Maitland concept, Spinalne manipulacije, ANF, P-DTR, visceralna I strukturalna osteopatija….
Autor brojnih stručnih radova koji su prezentovani na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima.
Predavač i saradnik na Visokoj sportskoj i zdravstenoj školi u Beogradu, kao i na specijalističkim studijama Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu.

Prijave i informacije na : osteas.rs@gmail.com
+381 64 286 2000 Jovan Rogić
Mesto predavanja : OSTEAS, Ljube Didića 21, Beograd

Cena: pojedinačna cena seminara 12000,00 ,
za prijavu do 1.11. cena sa popustom 11000,00
za prijavu oba seminara do 1.11. cena sa popustom 21000,00
Za svako predavanja dobija se sertifikat o učešću, skripta.