MANUELNA TERAPIJA

Naučite da procenite, testirate i uradite manuelnu terapiju.Od 2014 organizujemo postdiplomske kurseve MANUELNE TERAPIJE

Rezervišite svoje mesto.

Datum: 13.-15.oktobar 2017.

Broj polaznika ograničen (od 8-12).

Sve informacije i prijave na mail: osteas.rs@gmail.com 
Sadržaj kursa: 
Uvod, pregled i uzimanje nalaza zglobova kičme i ekstremiteta, pregled nervnih struktura kao i terapija. 
Procena jačine i iritacija problema pacijenta.
Uvod u kliničko razmišljanje, terapijske tehnike i progresija u terapiji. 
Pregled i terapija na primeru pacijenta.
Predavač: Veljko Mirković, Dipl.PT,Austrija
Cena kursa: 26000,00 po modulu
Didaktički je podeljen u 4. modula: 
1.modul: Osnove tehnike – lumbalna kičma, grudna kičma
2.modul:Osnove tehnike – cervikalna kičma, rame
3.modul:Osnove tehnike – kuk, koleno sakroiliačni zglob,stopalo
4.modul:Osnove tehnike – lakat , periferni nervi

Nakon sva četiri dela: SERTIFIKAT: MANUELNA TERAPIJA (osnovne tehnike) 100 sati

MANUELNA TERAPIJA preuzima glavnu ulogu i postaje zlatni standard kod lečenja akutnog i hroničnog bola u kičmenom stubu (diskopatija, diskus hernija, cerviko brahialgija, lumbo išijalgija) i zglobovima (rame, lakat, zglobovi šake, kuk, koleno i zglobovima stopala) kao i kod sportskih povreda (uganuća zglobova i povreda mišića). 
Korišćenjem specijalnih manuelnih testova i tehničkih dijagnostičkih metoda uspostavlja se dijagnoza.
Manuelne tehnike su najefikasnije u restauraciji pokreta i vraćanja funkcija i smanjenja referentnog bola.Najčešći modaliteti 
su mobilizacije, manipulacije zglobova...

 

Ostali moduli 5.-10.

 

5)    Syndromi, biomehanika cervikalne kicme, Manipulacije

6)    Nestabilnost vratne kičme - Manipulacije

7)    Nestabilnost  lumbalne kičme - Manipulacije

8)    Nestabinost vs Impingment rame

9)    Nestabilnost vs Impingment kuk

10)  Temporomandibularni zglob, stenoze kičme

 

Od 5-10. modula je produbljivanje materije sa konkretnim patološkim oblicima, kao i primena koncepta kod istih, što dovodi terapeuta u fazu potpune suverenosti u kliničkoj manuelnoj terapiji.

 

Na kraju 10. kursa – dobija se sertifikat o završenom post diplomskom treningu od 150 časova (po 60 min) MANUELNA TERAPIJA (NAPREDNE TEHNIKE, SINDROMI I NESTABILNOSTI).