O nama

»OSTEAS« je udruženje viših / strukovnih / diplomiranih fizioterapeuta i osteopata, osnovano 2013. radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kontinuirane edukacije, razmene iskustava, unapređenje znanja i praktičnog usavršavanja svojih članova iz oblasti manuelnih tehnika terapije, osteopatije, mobilizacije, kineziterapije, fizikalne terapije, masaže, kiropraktike, akupunkture i drugih oblika integrativne medicine, u skladu sa međunarodnim standardima prakse.

 

RADI OSTVARIVANJA SVOJIH CILJEVA,

UDRUŽENJE OSTEAS:

Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti manuelnih tehnika terapije, osteopatije, fizikalne i kineziterapije.
Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije i stručnog usavršavanja u ovoj oblasti.
Objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na manuelnu terapiju, osteopatiju, fizioterapiju, kineziterapiju, u skladu sa zakonom.
Organizuje stručnjake za rad na naučnim, stručnim, istraživačkim i praktičkim projektima iz domena manuelne i drugih tehnika terapije
Promoviše, širi i unapređuje značaj manuelnih tehnika terapije, osteopatije i fizikalne terapije u lečenju, a sve u cilju i interesu poboljšanja zdravlja pacijenata.
Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave manuelnom terapijom, osteopatijom, fizikalnom terapijom i drugim integrativnim tehnikama lečenja.
 
OSTEAS AKADEMIJA:
EDUKACIJE ZA FIZIOTERAPEUTE I LEKARE
 
Udruženje OSTEAS, godinama radi na razvoju manuelnih tehnika i edukaciji fizioterapeuta u Srbiji, mnoge naše kolege su završile naše koncepte MANUELNE TERAPIJE. 
Trenutno OSTEAS AKADEMIJA pruža lepezu različitih kurseva i seminara koji zadovoljavaju potrebe fizioterapeuta, fizijatara, kao i drugih lekara u lečenju pacijenata sa muskuloskeletnim problemima.
 
KURSEVI
 
- MANUELNA TERAPIJA - osnovne tehnike, napredne tehnike, sindromi i nestabilnosti
- MANUELNA TERAPIJA - tehnike mobilizacije i aktivni pokret
- MODERNA MEDICINSKA AKUPUNKTURA
- ERGON IASTM TEHNIKA
- SONOSKILLS MSKUS - OBUKA ULTRAZVUČNOJ DIJAGNOSTICI  mišićno-koštanog sistema za lekare i fizioterapeute,
- AMINO NEURO FREKVENCY - kurs ANF TERAPIJE,

   - AKADEMIJA OSTEOPATIJE - u saradnji sa INTERNACIONALNOM OSTEOPATSKOM AKADEMIJOM iz Švajcarske

  - DISTORZIONI MODEL FASCIJE - intenzivni FDM kurs u saradnji sa internacionalnom organizacijom FDM iz Nemačke IFDMO,

   - JOHN GIBBONS BODYMASTER -edukacije čuvenog britanskog osteopate i sportskog fizioterapeuta,

   - MFD CUPPING terapija - Myo Fascial Decompression- odlična i inovativna ventuza tehnika Dr. DaPrata iz USA,

   - ZENSEGRITY koncept - kompilacija raznih koncepata iz manuelne terapije, osteopatije, miofascialni reliz, miofascialni tejping, flossing,... 

   - Sveobuhvatni terapijski program SKOLIOZE - kompletan program tretiranja skolioze

   - THAI masaža na stolu,

   - SPORTTAPE , kinezi tejp 2 nivoa, u kombinaciji sa atletskom trakom,

 

   - ...uskoro ....

 

   - BARRAL INSTITUT u Srbiji,

   - ....

Prva edukacija u organizaciji udruženja je bila 17.05.2013. i bila je jedna od prvih edukacija iz oblasti Osteopatije u Srbiji.
Do 2015. urađeno je 6 modula po 24 h, 4 modula iz strukturalne osteopatije, 1 modul iz kranijalne osteopatije i 1 iz visceralne osteopatije i 16 sati kliničke prakse sa pacijentima.
Osam naših kolega je završilo post diplomski trening i dobilo sertifikat praktičara osteopatske manipulacije.
Iz ove edukacije javila se potreba nastavka našeg usavršavanja iz oblasti osteopatije i manuelne terapije.
Od 2014. Organizovani su mnogi kontinuirani kursevi iz manuelnih tehnika mobilizacije i manipulacije.
 
Krajem 2016. Osteopatsko terapeutska asocijacija Srbije stupa u kontakt sa Prof. Fabiom Perissinottiem D.O., osnivačem SwissAdvance Sagl Switzerland, uvaženim osteopatom i predavačem Švajcarske Internacionalne Osteopatske Akademije i Akademije za spinalnu manipulaciju i dogovara saradnju u edukaciji budućih osteopata u Srbiji.
OSTEAS postaje zvaničan partner i promoter SwissAdvance Sagl za Srbiju, koja preko svog odeljenja Međunarodne Osteopatske Akademije iz Švajcarske (International Osteopathic Academy), počinje 2017. godine sa prvom međunarodnom Akademijom Osteopatije u Srbiji.
Predvidjeno je školovanje od 4. godine i dobijanje zvanja D.O.(Diplome u osteopatiji). Nakon toga za zainteresovane, bice fakultativna mogućnost usavršavanja i pohađanje specijalizacije Master studija u Osteopatiji.
Evropski program studija baziran je na "Benchmarks for Training in Osteopathy" , treninga u Manuelnoj terapiji i osteopatiji po kriterijumima Svetske zdravstvene organizacije (WHO 2010).