MAES Therapy

MAES Terapija – Uvodni kurs

“Bolje razumevanje dece sa cerebralnom paralizom i principi za poboljšanje njihove koordinacije

Predavač:              Jean-Pierre Maes MCSP, savetnik za neuro-razvojnu fizioterapiju,      

                                Direktor i osnivač MAES Therapy organizacije

Jean-Pierre Maes je stručnjak u području cerebralne paralize i sličnih neurorazvojnih teškoća s više od 25 godina iskustva u radu sa decom i odraslima. Međunarodno je priznat po svojim odličnim kliničkim i predavačkim sposobnostima koje je razvio održavajući kurseve za stručnjake širom sveta.

Kurs je namenjen terapeutima iz područja pedijatrijske rehabilitacije sa ili bez iskustva u radu sa decom s cerebralnom paralizom ( fizioterapeutima, radnim terapeutima, logopedima i lekarima ).

Kurs uključuje teorijski sadržaj, video analize i praktične radionice tretmana dece sa cerebralnom paralizom. Predavanje na engleskom jeziku sa simultanim prevodom na srpski.

 

Datum:                  Subota 29. i 30 septembar 2018.      2-dnevni kurs      

 

Mesto:                   Beograd   

 

Novi inovativni pristup za razumevanje deteta s cerebralnom paralizom i sličnim neurorazvojnim poremećajima utemeljen na 25-godišnjem iskustvu u praktičnom i predavačkom radu širom sveta.

 

Ciljevi kursa:  da upozna polaznike sa:

 

  • Okvirom rada MAES terapije: specifičan okvir za identifikaciju odnosa između veština i zadataka i njihovog značaja u razumevanju razloga za atipične obrasce koordinacije za svako dete sa cerebralnom paralizom.
  • Razumevanjem zašto, nedostatak specifične komponente koordinacije ima dugoročne posledice na sposobnost učestvovanja u aktivnostima svakodnevnog života (uključujući mobilnost, samopomoć, igru i komunikaciju).
  • Cenjenjem neophodnosti davanja detetu drugačije putanje za razvoj, delovanjem na proces razvoja, a ne na očigledne simptome.
  • Razumevanjem primene okvira MAES terapije za razvoj individualnih strategija tretmana za svako dete posebno.
  • Razumevanjem potrebe terapeuta da razvije široki repertoar strategija i kreirara nove smernice u tretmanu koje pomažu razvijanju sposobnosti koje detetu nedostaju ili ih ne može samostalno razviti.

 

Kurs uključuje teorijski sadržaj, video analize i praktične radionice tretmana dece sa cerebralnom paralizom. Predavanje na engleskom jeziku sa simultanim prevodom na srpski.

 

Cena kursa:          € 210  rana kotizacija – prijava i uplata rezervacije do 10.9.2018.

 

          € 250  kotizacija za prijave posle 10.9.2018.

 

         www.maestherapy.com