NAPREDNI MASTER KURS - SPINALNIH MANIPULACIJA

                  NAPREDNI MASTER KURS  Spinalnih i perifernih  manipulacija

FIZIOTERAPIJA KOD VRTOGLAVICA I VERTIGA

FIZIOTERAPIJA KOD VRTOGLAVICA I VERTIGA   Da li ste ikada imali pacijente koji dolaze na kliniku sa simptomima kao što su vrtoglavica, vrtoglavica, zamagljen vid, nestabilnost, mučnina, itd? ove senzacije pseudo-...

NAPREDNE STRATEGIJE FIZIOTERAPIJSKOG PRISTUPA...

  INSTEMA EDUKACIJA:  FIZIOTERAPIJA KOD SKOLIOZA BAZIRANA NA DOKAZIMA - Fizikalne terapije i procedure u naučno baziranom tretiranju skolioza - Edukacija koja objedinjuje schrotha, riga, visceralnu i manuelnu terapiju...

MEDICINSKA AKUPUNKTURA

MEDICINSKA AKUPUNKTURA je terapeutski model, gde se tanke igle koriste u terapiji.

NAPREDNE STRATEGIJE FIZIOTERAPIJSKOG PRISTUPA SKOLIOZAMA

  INSTEMA EDUKACIJA:  FIZIOTERAPIJA KOD SKOLIOZA BAZIRANA NA DOKAZIMA - Fizikalne terapije i procedure u naučno baziranom tretiranju skolioza - Edukacija koja objedinjuje schrotha, riga, visceralnu i manuelnu terapiju kao i dijagnostiku (testovi, snimci kičmenog stuba, skoliometar, rtg, ...)

FIZIOTERAPIJA KOD VRTOGLAVICA I VERTIGA

FIZIOTERAPIJA KOD VRTOGLAVICA I VERTIGA   Da li ste ikada imali pacijente koji dolaze na kliniku sa simptomima kao što su vrtoglavica, vrtoglavica, zamagljen vid, nestabilnost, mučnina, itd? ove senzacije pseudo-vertiginozni su simptomi koji imaju visoku prevalenciju u populaciji i

NAPREDNI MASTER KURS - SPINALNIH MANIPULACIJA

                  NAPREDNI MASTER KURS  Spinalnih i perifernih  manipulacija

SPINALNE MANIPULACIJE - J.J. BOSCA - INSTEMA

KURS Spinalna manipulacija

AKTIVNI PRISTUP POVREDAMA STOPALA I SKOČNOG ZGLOBA U SPORTU

INSTEMA KURS - PREMIJERA U REGIJI